Vitajte!

Webový portál GIS pre všetkých, vznikol za účelom priblížiť geografické informačné systémy (GIS) širokej verejnosti a zároveň prezentovať výsledky práce študentov a zamestnancov FBERG Technickej univerzity v Košiciach. GIS si nachádzajú svoje uplatnenie v mnohých disciplínach a oblastiach a stretávame sa s nimi a využívame ich v praktickom živote možno aj denno-denne.

Aplikačné oblasti GIS:

 • • ťažba nerastných surovín
 • • geológia
 • • obnoviteľné zdroje energie
 • • vodné hospodárstvo a povodňová problematika
 • • ochrana životného prostredia
 • • lesné hospodárstvo
 • • turizmus – geoturizmus
 • • marketing – geomarketing
 • • 3D modely miest – Smart City
 • • doprava
 • • inžinierske siete
 • • verejná správa (územná samospráva napr. správa daní a poplatkov)